Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
O firmie
ORLEN Projekt S.A. kontynuuje podstawową działalność Zakładowego Biura Projektów MZRiP
w zakresie wykonywania dokumentacji  projektowej.
Zakładowe Biuro Projektów zostało powołane we wrześniu 1972 roku jako jednostka organizacyjna
wchodząca w skład Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych.
W wyniku reorganizacji MZRiP, Petrochemia Płock S.A. jako następca MZRiP w czerwcu 1998 roku
przekształciła Zakładowe  Biuro Projektów w odrębny podmiot prawny jako spółkę akcyjną Petroprojekt S.A.
Następnie w listopadzie 2001 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy z  Petroprojekt S.A. na ORLEN Projekt S.A.

W ujęciu ogólnym przedmiotem działalności Spółki jest:
•działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
•budownictwo ogólne i inżynieria lądowa,
•pozostała działalność poligraficzna,
•badania i analizy techniczne.
 
Spółka wykonuje dokumentację projektową instalacji produkcyjnych lub ich fragmentów dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego. Dokumentacja projektowa jest wykonywana we wszystkich branżach projektowych, występujących w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym.

Branże, które występują w Spółce, są następujące:
•procesowo - technologiczna,
•aparatury chemicznej,
•maszyn i urządzeń wirujących,
•orurowania,
•elektryczn, pomiarów i automatyki,
•budowlano - instalacyjna,
 
W 2006 roku, Spółka poszerzyła zakres swojej działalności z wykonawstwa dokumentacji projektowej na działalność
inżynierską typu EPC (Engineering, Purchasing, Construction) nazywane również Generalną Realizacją Inwestycji (GRI),
a więc na działalność obejmującą wykonywanie dokumentacji projektowej na wszystkich etapach rozwoju procesu inwestycyjnego,
zakupy dóbr inwestycyjnych oraz wybudowanie i uruchomienie inwestycji.
 
 
Od 2007 roku Spółka realizuje pełny zakres usług inżynierskich  E(Engineering), P(Procurement), C(Construction).
 
 

Marki Grupy ORLEN