Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale zakładowym:

100% - PKN ORLEN S.A.

 
 

Marki Grupy ORLEN