Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Osiągnięcia
​W wyniku długoletniej działalności firmy, Spółka wypracowała znaczącą pozycję na rynku a stworzony image firmy pozwala, że Spółka jest postrzegana jako solidny i wiarygodny kontrahent, świadczący usługi o jak najwyższym szczeblu. Wysoka jakość, szeroka lista projektów i wysoki poziom skomplikowania opracowywanych projektów świadczy o osiągnięciach Spółki. Dokumentacja, w której Spółka występuje jako autor lub współautor, dotyczy głównie instalacji produkcyjnych przygotowanych dla PKN ORLEN S.A.
 
 
Do  najważniejszych osiągnięć Spółki można zaliczyć następujące projekty:
 
 
Lp. Nazwa projektu
1 Instalacja Reformingu I
2 Instalacja destylacji ropy II, III i VI
3 Instalacja odzysku siarki metodą Clausa
4 Instalacja stripingu wód zasiarczonych
5 Baza paliw w Ostrowie Wielkopolskim
6 Zbiorniki magazynowe ropy 100.000 m3 wraz z infrastrukturą
7 Instalacja eteru metylo-tert-butylowego
8 Instalacja HON V
9 Instalacja Hydrosulfrinu
10 Intensyfikacja neutralizacji ługu zużytego
11 Intensyfikacja produkcji polipropylenu
12 Zwiększenia możliwości ekspedycji polipropylenu
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN