Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Certyfikaty
Firma, funkcjonująca jeszcze jako Zakładowe Biuro Projektów, w 1994 roku rozpoczęła opracowywanie i wdrażanie Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. Proces wdrażania został zakończony w sierpniu 1997 roku i od tego czasu System Zapewnienia Jakości jest w firmie podstawowym narzędziem zarządzania ukierunkowanego na spełnianie wymagań i oczekiwań klientów.
W dniu 04.12.1997 roku System Zapewnienia Jakości uzyskał po raz pierwszy certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:1994, wydany przez Bureau Veritas Ouality International.
 
 
W dniu 14.03.2003 roku System Zapewnienia Jakości uzyskał po raz pierwszy certyfikat zgodności z wymaganiami NATO określonymi w AOAP2110, wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.
 
 
W 2010r. został opracowany i wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami polskiej normy PN-N 18001. 28 grudnia 2010r. system uzyskał certyfikat zgodności z wymaganiami normy PN-N 18001 wydany przez Bureau Veritas Polska.
 
 
Po wdrożeniu System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy został zintegrowany z Systemem Zarządzania Jakością i systemy funkcjonują jako Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP.
 
 
W 2012 roku zintegrowany System Zarządzania został rozszerzony o wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego zgodne z normą ISO 14001, tworząc Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP.
 

W 2019 roku Zintegrowany System Zarządzania został rozszerzony o wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji – AQAP 2110:2016.​

 
Aktualnie ORLEN Projekt świadczy usługi inżynierskie w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym. Są to usługi typu EPC (Engineering - Procurement - Construction). Obejmują więc wykonanie szeroko rozumianej dokumentacji projektowej, zakupy dóbr inwestycyjnych oraz wykonawstwo robót budowlano - montażowych i uruchomienie inwestycji. Usługa może być ograniczona do wybranych etapów procesu inwestycyjnego, w zależności od życzenia klienta.
 
Obowiązujący Zintegrowany System Zarządzania jest zgodny z wymaganiami:
  • ISO 9001: 2015 - "Systemy zarządzania jakością. Wymagania"
  • ​AQAP 2110:2016 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji"
  • ISO 14001: 2015 - "Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania."
  • PN-ISO 45001:2018-06 - "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy."

dla następującej działalności:

"Projektowanie, zakupy inwestycyjne, zarządzanie budowami i rozruchami oraz zarządzanie projektami w procesach inwestycyjnych dla przemysłu chemicznego i energetycznego".

W 2020 roku w związku z pozytywnym wynikiem auditu przeprowadzonego przez Wojskową Akademię Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Centrum Certyfikacji Jakości, ORLEN Projekt S.A. otrzymał certyfikat potwierdzający spełnianie przez Spółkę wymagań normy PN-ISO 45001:2018-06. W trakcie auditu potwierdzono również zgodność z wymaganiami w zakresie norm oraz posiadanych certyfikatów stanowiących Zintegrowany System Zarządzania.

Obecnie ORLEN Projekt posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018-06 przyznane przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.


 

 

 
 
 
 
 
Certyfikat ISO 
 

 
Cert_3.jpg

Cert_4.jpg

 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN