Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Projektowe
Świadczenie usług projektowania w szerokim zakresie jest podstawową działalnością funkcjonowania Spółki. W 2006 roku Spółka rozszerzyła działalność z opracowywania dokumentacji projektowej na działalność inżynierską typu EPC (Engineering, Procurement, Construction) (Projektowanie, Zakupy, Realizacja) inaczej GRI, a więc obejmującą opracowywanie dokumentacji projektowej, zakupy dóbr inwestycyjnych, wybudowanie i uruchomienie inwestycji. W związku z tym, obecnie przychody ze sprzedaży Spółki są podzielone na przychody pozyskiwane z typowych usług projektowych oraz przychodów z realizacji kontraktów GRI. Na przychody uzyskane z GRI w ogólnej wartości składają się również przychody z usług projektowych oraz uwzględniony jest planowany zysk jaki Spółka generowałaby gdyby realizowała tylko usługi projektowania a nie kontrakt GRI.    
 
 

Spółka z zakresu usług projektowych w swojej ofercie proponuje kontrahentom:

 

  • opracowania koncepcji (przedprojektowych, modernizacji i rozbudowy instalacji);
  • przygotowania projektów jedno- i wielobranżowych (procesowe, bazowe, budowlane, techniczne) we wszystkich branżach (technologicznej, pomiarów i automatyki, orurowania, budowlanej i architektury, elektrycznej, instalacyjnej i ochrony środowiska, konstrukcji i budowy aparatury).
Metody stosowane przez Spółkę w procesie projektowania bezpośrednio zależą od zakresu i rodzaju zlecenia tzn. czy zlecenie jest jednobranżowe czy wielobranżowe, jaki jest stopień skomplikowania projektu oraz jakiego rodzaju oprogramowanie komputerowe powinno być wykorzystane. Z punktu widzenia ekonomicznego dużo korzystniejsze są dla Spółki wykonawstwo zleceń wielobranżowych.  
 
 
Z założenia, Spółka stara się realizować możliwie wszystkie otrzymane zlecenia samodzielnie, wykorzystując posiadane do dyspozycji własne zasoby ludzkie czy sprzętowe. Niemniej jednak, w zakresie świadczenia usług projektowych Spółka również wykorzystuje współpracę z podwykonawcami. Dzieje się to w sytuacjach, gdy czasowo w działach Spółki występuje zbyt duże obciążenie pracą, lub brak jest w Spółce specjalisty konkretnej dziedziny, bądź pozyskane zlecenia są o małym zakresie, drobne i o niskim skomplikowaniu.
 
 
W zakresie przychodów Spółki z usług projektowych występuje średnie rozproszenie. Mianowicie wcześniej przychody z PKN ORLEN stanowiły ponad 62% wartości przychodów z projektowania, a w ostatnich 2 latach obniżyły się do około 58%. Pozytywem jest to, że występuje mniejsze uzależnienie finansowe od jednego głównego kontrahenta na poczet wielu kontrahentów. Jednak z drugiej strony wiąże się to z ryzykiem współpracy z klientami o słabszej kondycji ekonomicznej niż PKN Orlen, zbyt silnego rozproszenia klientów oraz rozdrobnienia zleceń.
 
 

Marki Grupy ORLEN