Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Pomiarów i Automatyki

​Nasi projektanci posiadają wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu, budowaniu i uruchamianiu instalacji przemysłowych związanych głownie z przemysłem rafineryjnym i petrochemicznym, bazami magazynowymi jak również i ekspedycją produktów ropopochodnych. Pracownicy Działu Pomiarów i Automatyki na bieżąco uzupełniają wiedzę w zakresie projektowania, budowy i uruchamiania  urządzeń i systemów automatyki poprzez:

 • Uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach,
 • Uczestnictwo w konferencjach,
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z dostawcami systemów i urządzeń automatyki.
Pracownicy Działu Pomiarów i Automatyki posiadają wiedzę  w zakresie prowadzenia analizy HAZOP i wyznaczania bezpieczeństwa funkcjonalnego.
 
 

Zaplecze projektowe

Prace projektowe prowadzone są  za pomocą zintegrowanego (wielobranżowego) systemu wspomagania projektowania SmartPlant Instrumentation i Smart Plant-3D firmy Intergraph.
 
 
Program symulacyjny firmy Logi_cals do projektowania układów logicznych.
 
 

Osiągnięcia

Dział Pomiarów i Automatyki wykonywał i uczestniczył w następujących pracach:
 
 
 • Projekt Instalacji Hydro-odsiarczania olejów napędowych HON V,
 • Projekt Instalacji eteru metylo-tert-butylowego,
 • Projekt Instalacji Destylacji Ropy Naftowej II,
 • Projekt Instalacji Destylacji Ropy Naftowej II,
 • Projekt Instalacji Destylacji Ropy Naftowej IV,
 • Projekt Instalacji Destylacji Ropy Naftowej VI,
 • Projekt Instalacji Destylacji Ropy Naftowej III,
 • Projekt oprzyrządowania baz magazynowych (Ostrów Wielkopolski, Świnoujście,)
 • Współpraca z PKN ORLEN przy realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych
Dzięki dużemu doświadczeniu kadry projektowej dział pomiarów i automatyki kompleksowo realizuje projekty pomiarów wielkości fizykochemicznych występujących w procesach technologicznych oraz projekty automatyzacji tych procesów. Podstawowym obszarem działania działu są procesy petrochemiczne wraz z obiektami z nimi skoordynowanymi tj. obiekty gospodarki wodnej i ściekowej oraz obiekty energetyczne. Realizowane są projekty zarówno dla instalacji modernizowanych, jak i nowobudowanych.
 
 
Dział pomiarów i automatyki w wyniku współpracy z pozostałymi działami Spółki, wykonuje:
 
 
 • opracowanie zapytań ofertowych na aparaturę pomiarową oraz systemy pomiarowe,
 • opinie ofert wraz z przeprowadzeniem uzgodnień technicznych z oferentami,
 • opracowanie schematów obwodowych obwodów pomiarowych,
 • rysunki lokalizacyjnej aparatury pomiarowej, tras kablowych, skrzynek złącznych i połączeń elektrycznych,
 • schematy montażowych obwodów,
 • specyfikacje zbiorczych aparatury pomiarowej i materiałów montażowych,
 • opracowania różne tj. zestawienia aparatury Ex obiektu i opinie,
 • przygotowanie założeń projektowych dla branż współuczestniczących w procesie projektowania (elektrycznej, mechanicznej, budowlanej, sanitarnej),
 • świadczenie usług nadzorów autorskich bezpośrednio na budowie.
 
 

Marki Grupy ORLEN