Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Elektryczno - Teletechniczne
Profesjonalne przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej oraz duże doświadczenie gwarantują wykonanie projektów na wysokim poziomie technicznym, spełniających wszystkie wymagania i oczekiwania naszych Klientów.
 
 

Dział elektryczny i teletechniczny wykonuje usługi projektowe w zakresie:

 

 • elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych SN i NN,
 • stacji transformatorowych słupowych i wnętrzowych SN/NN,
 • sieci i instalacji elektroenergetycznych przemysłowych oraz użyteczności publicznej,
 • sieci i instalacji elektroenergetycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
 • oświetlenia drogowego, ulicznego i przemysłowego, w tym dla stref zagrożonych wybuchem,
 • instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych,
 • instalacji sterowania i sygnalizacji,
 • układów zasilania rezerwowego,
 • układów zasilania napięciem gwarantowanym,
 • elektrycznych systemów grzewczych,
 • inteligentnych rozdzielni SN i NN,
 • cyfrowych i analogowych systemów sterowania i sygnalizacji,
 • systemów komunikacji rozdzielni SN i NN z jednostkami nadzoru,
 • światłowodowych i miedzianych sieci dostępowych,
 • instalacji teletechnicznych i nagłośnienia, w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym,
 • instalacji przeciwpożarowych i sygnalizacji p.poż.,
 • sieci okablowania strukturalnego.

Ponadto wykonujemy:

 

 • koncepcje programowo-przestrzenne wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • kosztorysy nakładcze i inwestorskie,

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku świadczymy również usługi w zakresie:

 

 • przygotowania dokumentacji i materiałów do zapytań ofertowych.
 • doradztwa i obsługi technicznej inwestycji,
 • prowadzenia nadzorów autorskich,
 • prowadzenia nadzorów inwestorskich, jako inwestor zastępczy,
 • prowadzenia nadzorów inspektorskich.
Pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych, upoważniające do projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, sporządzenia projektów zagospodarowania terenu w danej specjalności oraz kierowania robotami budowlanymi, nadzorowania i kontrolowania budowy.
 
 

Marki Grupy ORLEN