Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Budowlano - Architektoniczne
Dział posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu obiektów dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. Spółka, w tym dział budowlano-architektoniczny, uczestniczyła w przebudowie, remontach i modernizacji wielu obiektów na terenie PKN ORLEN SA, jak i zlokalizowanych poza głównym zakładem. Trzon działu stanowią osoby z wyższym wykształceniem technicznym i uprawnieniami do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w budownictwie. Uprawnienia stwarzają możliwości realizacji pełnego zakresu usług gwarantujących jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług.
 
 
Dział budowlano-architektoniczny realizując swój obszar działalności w zakresie projektowania obiektów budowlanych współpracuje w specjalnościach takich jak:
 
 
 • projekty architektoniczne budynków,
 • obiekty kubaturowe,
 • konstrukcje stalowe,
 • zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych,
 • konstrukcje betonowe i żelbetowe,
 • fundamenty maszyn i urządzeń,
 • drogi, place i projekty zieleni,
 • kosztorysy budowlane (wykonywane w programie "Leonardo").

Ponadto dział podejmuje się:

 

 • wykonania prac związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przygotowania materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę,
 • nadzorów autorskich bezpośrednio na budowie.
 
 

Marki Grupy ORLEN