Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

13-06-2018  

Rada Nadzorcza ORLEN Projekt S.A. zakończyła postępowanie bez wyłonienia kandydata oraz wszczęła nowe postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Orlen Projekt S.A.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN