Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

16-05-2018  

Rada Nadzorcza ORLEN Projekt S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki ORLEN Projekt S.A.  bez wyłonienia kandydata

 
 
 

Marki Grupy ORLEN