Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Projekt

16-06-2020  

Zwyczajne Walne Zgromadzenia z 10 czerwca br. udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN Projekt, pełniącym funkcje w 2019 roku.

ZWZ zaakceptowało również sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe ORLEN Projekt za 2019 r. 

Aktualności

 
 
 

Marki Grupy ORLEN