Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stanowisko ORLEN Projekt S.A. do raportu bieżącego nr 6/2020 opublikowanego przez Polwax S.A.

02-03-2020  

W związku z treścią raportu bieżącego nr 6/2020 opublikowanego przez POLWAX S.A. („POLWAX”) dnia 28 lutego 2020 r., ORLEN Projekt S.A. („ORLEN Projekt”, „Spółka”) informuje, że poza treścią zawartą we wskazanym raporcie, Spółka nie posiada żadnych informacji na temat złożonego przez POLWAX pozwu, w szczególności pozew ten nie został Spółce doręczony.

 

Po ewentualnym otrzymaniu wniesionego przez POLWAX pozwu, ORLEN Projekt skorzysta z przewidzianych prawem uprawnień celem wykazania bezzasadności roszczeń formułowanych przez POLWAX i doprowadzenia do oddalenia wniesionego powództwa. Niezależnie, ORLEN Projekt podtrzymuje swoje stanowisko sformułowane w komunikacie prasowym z dnia 26 lutego 2020 r., ponownie wskazując, że roszczenia wymienione przez POLWAX w treści raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. nie znajdują oparcia w faktach, ani w prawie. Bezzasadność roszczeń wysuwanych przez POLWAX znajduje także potwierdzenie w postanowieniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2020 r. (sygn. VI GCo 4/20), w którym Sąd oddalił wniosek POLWAX przeciwko ORLEN Projekt
o zabezpieczenie roszczeń.​

Aktualności

 
 
 

Marki Grupy ORLEN