Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Spotkanie Zarządów POLWAX S.A. i ORLEN Projekt S.A.

05-06-2019  

4 czerwca 2019 r. w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się kilkugodzinne spotkanie Zarządów spółek POLWAX S.A. i ORLEN Projekt S.A. 

Zarządy obydwu podmiotów podkreślają konstruktywny przebieg rozmów. Zadeklarowano wolę ugodowego rozwiązania zaistniałego między nimi sporu, omówiono kwestie sporne i ustalono, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie przez każdą ze Stron. Jednocześnie ustalono termin kolejnego spotkania Zarządów obu Spółek, na którym Strony podejmą próbę rozwiązania spornych kwestii.  

Aktualności

 
 
 

Marki Grupy ORLEN