Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Porozumienie płacowe na 2019 rok.

29-03-2019  

Zarząd ORLEN Projekt i organizacje związkowe podpisały porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku.


W dniu 27.03.2019 r. Zarząd ORLEN Projekt i organizacje związkowe zakończyły formalnie proces negocjacji płacowych podpisując stosowne porozumienie na 2019 rok. Porozumienie przewiduje:

  • obligatoryjny wzrost wynagrodzenia dla wszystkich pracowników o 150 zł. od 1 marca 2019 r.
  • oraz podwyżki uznaniowe w wysokości 120 zł. od 1 lipca 2019 r.

Ponadto przewidziana jest wypłata 2 nagród świątecznych w ciągu 2019 r. o łącznej wysokości 2200 zł. brutto.

Strony w porozumieniu ustaliły także, że pracownicy ORLEN Projekt otrzymają kartę zakupową na zakup paliw, towarów pozapaliwowych i usług na stacjach ORLEN w wysokości 500 zł, lub będą mogli otrzymać zasilenie w tej kwocie platformy kafeteryjnej.

ORLEN Projekt to działająca na rynku polskim spółka z ponad 45-letnim doświadczeniem. Firma wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ORLEN, jednego z największych i najwyżej ocenianych pracodawców w Polsce. Spółka realizuje wielobranżowe projekty w szczególności dla PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej ORLEN na terenie całej Polski.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN