Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ORLEN Serwis podpisał umowę ramową z ORLEN Projekt

05-08-2019  

ORLEN Serwis podpisał umowę ramową z ORLEN Projekt w zakresie utrzymania ruchu i remontów Instalacji Produkcyjnych oraz wykonywania zadań inwestycyjnych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku, ANWIL we Włocławku, ORLEN Południe w Trzebini, Jedliczu, Możejkach i Unipetrolu.


Podstawowym celem współpracy jest jak najefektywniejsze zaprojektowanie i wykonanie wymaganych prac inwestycyjnych oraz minimalizacja ryzyka cenowego, harmonogramowego i realizacyjnego,  wynikającego z zatrudniania podmiotów zewnętrznych.

Zawarcie umowy wynika z zacieśniania współpracy pomiędzy Spółkami GK ORLEN, zgodnie z przyjętą polityką „Cross-Selling-u”. ORLEN Projekt to ostatni odbiorca z portfela Spółek GK ORLEN, w którym ORLEN Serwis zidentyfikował możliwość  świadczenia specjalistycznych usług.

Obecnie ORLEN Serwis świadczy usługi serwisowe 11 podmiotom z GK ORLEN w zakresie Bieżącego Utrzymania Ruchu Instalacji Produkcyjnych oraz 7 podmiotom z GK ORLEN w zakresie realizacji Remontów i usuwania awarii.

Podjęcie współpracy stwarza korzyści dla obu Spółek. ORLEN Projekt zapewni wsparcie inżynieryjne i projektowe dla ORLEN Serwis, zyskując przy tym nowe możliwości realizacyjne. Przedmiotowa umowa otworzy również nowe możliwości ORLEN Serwis w zakresie realizacji zadań w formule EPC - szczególnie podczas montaży i rozruchów.

Umowa  serwisowa będzie obowiązywać od 7 sierpnia 2019 roku i została zawarta na czas nieokreślony.​

Aktualności

 
 
 

Marki Grupy ORLEN