Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Konsorcjum Spółek rozpoczyna analizy HAZOP

26-02-2019  

Konsorcjum Spółek rozpoczyna analizy HAZOP

21. lutego br. została podpisana umowa konsorcjum ORLEN Eko Sp. z o.o. i ORLEN Projekt S.A. na realizację świadczenia usług analiz
HAZOP (Hazard and Operability Study) w ramach bezpieczeństwa procesowego na rzecz PKN ORLEN S.A. oraz Spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN.

W ramach umowy Konsorcjum, Spółki deklarują podjęcie działań w celu zapewnienia kompleksowego wykonania analiz HAZOP, przy współudziale Zamawiającego, w ramach „Zespołów Analitycznych” oraz w zakresie opracowywania dokumentacji klasyfikacji stref zagrożenia przed wybuchem, Dokumentów Zabezpieczenia przed Wybuchem i Operatów Przeciwpożarowych – zgodnie z normą PN-EN 61882: 2016 w oparciu o systematyczną identyfikację wiarygodnych odchyleń procesowych oraz możliwych ich przyczyn i skutków.

Głównym zadaniem tej analizy będzie zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń i strat, jakie mogą wystąpić na Instalacjach.
Jest to analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych wykorzystywana najczęściej do oceny ryzyka procesowego.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN