Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Konsolidacja działań projektowych w ramach Spółki ORLEN Projekt

01-04-2020  

PKN ORLEN podjął decyzję o koncentracji zadań związanych z opracowywaniem projektów inwestycyjnych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku i we Włocławku w ramach Grupy Kapitałowej.  ORLEN Projekt będzie ich głównym wykonawcą.

Jestem przekonany, że podjęte działania wpłyną na wzrost efektywności naszej Spółki i przyczynią się do rozwoju jej potencjału projektowego. Przejęcie kluczowych kompetencji da nam możliwość nie tylko skutecznego działania, ale przede wszystkim szybkiego reagowania na pilne potrzeby inwestycyjne całej Grupy Kapitałowej ORLEN – powiedział Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt.

Pracownicy PKN ORLEN realizujący zadania projektowe objęte konsolidacją, z początkiem kwietnia br. przeszli do spółki ORLEN Projekt. Warunki ich zatrudnienia zostały uzgodnione w ramach negocjacji pomiędzy stronami i organizacjami związkowymi.​

Aktualności

 
 
 

Marki Grupy ORLEN