Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Działalność dobroczynna i wolontariacka ORLEN Projekt

04-02-2022  

W ORLEN Projekt realizujemy ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasza firma w 2021 roku aktywnie uczestniczyła w organizacji pomocy rzeczowej i finansowej dla osób i organizacji, głównie z obszarów wiejskich. Udzieliliśmy potrzebnego wsparcia, przekazując darowizny, a nasi pracownicy wzięli udział w świątecznych projektach wolontariackich.

Wolontariusze obdarowali łącznie 258 dzieci, zaś kwota na ten cel wyniosła 10 600 złotych. Łączna wartość przekazanych darowizn wyniosła 39 529 złotych.

Darowizny

Przekazaliśmy m.in.: zestawy komputerowe szkołom podstawowym: w Radzanowie, Krzynowłodze Małej, Drobinie oraz Małej Wsi. W ten sposób szkoły stworzyły lub doposażyły sale informatyczne, dzięki czemu uczniowie tych placówek będą mogli rozwijać swoje umiejętności, wykorzystując wysokiej jakości sprzęt komputerowy.

Wsparcie w formie darowizny finansowej otrzymały także: organizacja pozarządowa „Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Smolanej” i uczniowski klub sportowy z Brochowa. Darowizna pozwoli organizacjom rozwijać się i nadal aktywizować lokalną społeczność.

Dzięki udziałowi w programie Fundacji ORLEN – „ORLEN dla Strażaków”, spółka ORLEN Projekt udzieliła wsparcia finansowego na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Działalność wolontariacka

Nasi pracownicy zrealizowali cztery projekty w ramach akcji „Zostań pomocnikiem świętego Mikołaja – spełnij marzenia”, zorganizowanej przez Fundację ORLEN. Dzięki wsparciu firmy, hojności jej pracowników oraz pomocy Fundacji ORLEN, grupa wolontariuszy przygotowała świąteczne podarunki dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą w pełni doświadczyć ciepła i radości świąt Bożego Narodzenia. Przekazaliśmy prezenty dzieciom pozostającym w pieczy zastępczej z obszaru powiatu sochaczewskiego, dzieciom ze świetlicy środowiskowej w Młodzieszynie, młodym piłkarzom z Brochowa oraz niepełnosprawnym dzieciom ze szkoły specjalnej w Erminowie.

Aktualności

 
 
 

Marki Grupy ORLEN