Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Obchody Jubileuszu 45-lecia istnienia ORLEN Projekt S.A.

13-03-2018  

W dniu 20 października 2017 roku w Domu Technika odbyły się obchody Jubileuszu 45-lecia ORLEN Projekt S.A. Wśród zaproszonych gości byli zarówno przedstawiciele PKN ORLEN, Spółek z Grupy Kapitałowej jak i przedstawiciele firm, z którymi ORLEN Projekt współpracuje.

Historia Spółki rozpoczęła się 1 października 1972, jako jednostki organizacyjnej Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych i funkcjonowała pod nazwą Zakładowego Biura Projektów (ZBP). Zamysłem organizatorów ZBP było stworzenie własnego, silnego biura projektów, w celu usprawnienia prac projektowych wyłącznie na potrzeby Zakładu Produkcyjnego. Przez wiele lat istnienia, Biuro kilkakrotnie zmieniało swoją organizację i sposób działania, w zależności od warunków w jakich przyszło mu funkcjonować. W wyniku reorganizacji Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, w czerwcu 1998 roku, właściciel przekształcił Zakładowe Biuro Projektów w odrębny podmiot prawny jako spółkę akcyjną Petroprojekt S.A.. Następnie w listopadzie 2001 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy na ORLEN Projekt S.A. Proces prywatyzacji otworzył przed Spółką nowe możliwości. Z biura o charakterze typowo projektowym świadczącego usługi tylko na potrzeby Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powstała silna, dynamiczna firma inżynierska, skutecznie konkurująca na rynkach zewnętrznych. Od tego czasu wykonała szereg projektów inwestycyjnych dla wielu Klientów krajowych i zagranicznych.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN