Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Trzecie wezwanie akcjonariusza do złożenia w ORLEN Projekt Spółka Akcyjna dokumentów akcji

15-10-2020  

W dniu 14 października  2020 r. Zarząd ​ORLEN Projekt Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), w związku z Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), dokonał kolejnego wezwania PKN ORLEN Spółka Akcyjna, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 42, Biuro Zarządu Spółki, IV piętro, pokój 402​


Pismo z dn_14_10_2020_trzecie_wezwanie_do_złożenia_akcji.pdfPismo z dn_14_10_2020_trzecie_wezwanie_do_złożenia_akcji.pdf

 
 
 

Marki Grupy ORLEN