Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Piąte wezwanie akcjonariusza do złożenia w ORLEN Projekt Spółka Akcyjna dokumentów akcji

30-11-2020  

W dniu 27 listopada  2020 r. Zarząd ​ORLEN Projekt Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), w związku z Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), dokonał kolejnego wezwania PKN ORLEN Spółka Akcyjna, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 42, Biuro Zarządu Spółki, IV piętro, pokój 402.


Pismo z dn_27_11_2020_piąte_wezwanie_do_złożenia_akcji.pdf​

Aktualności

 
 
 

Marki Grupy ORLEN